Cách viết email đơn giản

Viết email đa phần mọi người là khó khăn, tuy nhiên khi bạn đọc xong bước thư này tôi tin bạn sẽ không quá khó khăn với bạn nữa