kể chuyện qua hình ảnh

Chuyện kể làn hình thức nhiều người muốn nghe, để hình dung nên câu chuyện mà ai cũng quan tâm.

vào một ngày mưa bão chúng tôi đang làm nhiệm vụ bão vệ tổ quốc , ba anh em đứng gác bổng nghe tiếng kêu ầm ầm ai nấy giật mình không biết phát ra từ đâu.quacauvang.com.vn