Cách viết email hấp dẫn người đọc

Biết email với đa phần với mọi người là khó khăn. Tuy nhiên nếu bạn đọc hết bài viết này việc viết email với sẽ không quá khó khăn với bạn nữa.

Để viết được email hấp dẫn người đọc hãy dùng văn nói hơn là văn viết. Hãy viết như thể là bạn đang nói chuyện với độc giã của mình.

Tiêu đề của email

Tiêu đề của email là quan trọng nhất. Nó giúp email có được mở ra hay không. Vì thế hãy dành nhiều thời gian cho mục này.

Tiêu đề nên nói về lợi ich nào đó mà độc giã có thể quan tâm.

Nội dung

Nội dung của email nên chứa thông tin cá nhân hóa như tên gọi của người nhận mail. Tôi thường email với cấu trúc: “Xin chào ( tên),” .Điều này làm cho email trở nên thân thiện hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *