cách viết bài lên tốp google

tôi biết viết bài là khó khăn cho ban tuy nhiên bạn hãy làm theo cách của tôi bạn sẽ nhanh chóng viết được nhiều nội dung mà minh muốn.

đê viết được bài viết hay cho người đọc bạn hãy viết như mình đang nói chuyện người bạn mà mình muốn nói.

Tiêu đề của bài viết

tiêu đề của bài viết có được lên trang hay không là do mình viết hãy viết một lợ ích vấn đề gì đấy mà khách hàng quan tâm.

Nội dung bài viết

cuộc sống là bao nhiêu cái cần cái nào bạn cần làm nhất thì bạn nên làm vbif nó cho tây tồn tại và duy trì được hiện tại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *